КАРТ АШИГЛАХ ЗААВАР, ЗӨВЛӨМЖ

  • Картыг тогтмол ашиглах явцад хугацааг сунгуулах шаардлагагүй.
  • Авто хий цэнэглэхээс өмнө түгээгчид картаа өгч түгээгүүр дээр байрлах NFC төхөөрөмжид   уншуулан шууд хөнгөлөлтийг эдэлнэ.
  • Картаа 180 хоногт огт ашиглаагүй үед карт идэвхгүй болж хаагдана. Картыг хая үрэгдүүлсэн тохиолдолд картын төвийн ажилтантай холбогдож хаалгана уу.
  • Хаалгаагүй тохиолдлоос үүдсэн асуудлыг хэрэглэгч өөрөө хариуцна.
  • Карт дахин захиалснаас хойш 48 цагийн дотор бэлэн болно