ТАЛОН

  • 5000₮ – 20000₮-ийн хийн түлшний талон худалдаж авснаар 10%-ийн хөнгөлөлт эдлэх боломжтой.