ЁНДОО КАРТ-ХУВЬ ХЭРЭГЛЭГЧ

Жолооч та хийн түлшний худалдан авалт хийхдээ ЁНДОО картыг ашигласнаар 1л тутмаас 50₮-ийн шууд хөнгөлөлтийг эдэлнэ.