Ахуйн хийн түлш

Дашваанжил компанийн бүх АХЦС-ууд хийн түлшийг  2, 5, 14, 20, 50кг-ын баллонд хэрэглэгчийн хүссэн хэмжээгээр цэнэглэн үйлчилдэг.

_