Үйлдвэрлэл үйлчилгээний газрууд

Үйлвэрүүд болон нийтийн хоолны үйлчилгээний газруудад мэргэжлийн зурөг төсөл, инжинер техникийн ажилчид Монгол улсын хийн аж ахуйн салбарт мөрдөгддөг чанар стандартын дагуу  хийн хангамжийн цогц шийдлийг бид санал болгодог.