GEFEST

Загвар: ПГТ 1 802
Хэмжээ: 9,5х17х19,5см
Ажлын даралт: 3кПа
Чадал: 1,55кВт
Зарцуулалт: 123гр/цаг
Жин: 1кг

ҮНЭ:50.000₮

 

 

 

 


Загвар: ПГТ 700-02
Хэмжээ: 10х50х37,4см
Ажлын даралт: 3кПа
Чадал: 1,7кВт
Зарцуулалт: 243гр/цаг
Жин: 3,7кг

ҮНЭ: 105.000₮

 

 

 

 


Загвар: ПГТ 700-02
Хэмжээ: 10х50х37,4см
Ажлын даралт: 3кПа
Чадал: 1,7кВт
Зарцуулалт: 243гр/цаг
Жин: 3,7кг

ҮНЭ: 111.000₮

 

 

 

 


Загвар: ПГ 100
Хэмжээ: 40х55х40
Ажлын даралт: 3кПа
Чадал: 1,7кВт
Зарцуулалт: 322гр/цаг
Жин: 18,3кг

ҮНЭ: 377.000₮

 

 

 

 


Загвар: ПГ 100
Хэмжээ: 40х55х40
Ажлын даралт: 3кПа
Чадал: 1,7кВт
Зарцуулалт: 322гр/цаг
Жин: 18,3кг

ҮНЭ: 377.000₮

 

 

 

 


Загвар: 3100 08 К19

Хэмжээ: 50х53х85
Ажлын даралт: 3кПа
Чадал: 0,7-3кВт
Зарцуулалт: 715гр/цаг
Багтаамж: 42л
Жин: 39кг

ҮНЭ: 560.000₮

 

 

 


Загвар: 3100 08 К19
Хэмжээ: 50х53х85
Ажлын даралт: 3кПа
Чадал: 0,7-3кВт
Зарцуулалт: 715гр/цаг
Багтаамж: 42л
Жин: 39кг

ҮНЭ: 572.000₮

 

 

 

ДАРААЧИЙН ХУУДАС ->