Хөтөлбөрийн тухай

Дашваанжил компани Авто-газын “Ёндоо-3” хөтөлбөрөө 2017 оны 5-р сарын 1-ний өдөр эхлүүллээ.


Сугалааны дүрэм:
1) 25’000₮ авто газын худалдан авалт тутамд 1 сугалаа олгогдно.
2) НӨАТ-ын баримтаа цуглуулан 25’000₮-ын үнийн дүнд хүргэн 1 сугалаа авах боломжтой.


3) Ёндоо-3 сугалаагаар дараах урамшууллыг эдлэх боломжтой:
a) Сугалааны серийн дугаараа салбарын ажилтанд бүртгүүлж  3 автомашин хожих боломжтой. Сугалаагааг онлайн бүртгэлээр явуулах бөгөөд хэрэглэгч өөрийн сугалааг шалгах эрхтэй. СУГАЛАА ШАЛГАХ
b) Сугалааны хусдаг хэсгийг хусахад гарч ирэх үсэг, үгүүдээр дараах урамшуулалуудыг авна.

  • Алтан шар зам – 1л авто хийн түлш авах эрх
  • Д, А, Ш, В, А, А, Н, Ж ,И, Л үсгүүдийг цуглуулж “ДАШВААНЖИЛ” үг бүтээж 20л авто хийн түлш авах эрх
  • Д, А, Р, Х, А, Н, У, У, Л үсгүүдийг цуглуулж “ДАРХАНУУЛ” үг бүтээж 15л авто хийн түлш авах эрх
  • Х, А, Й, Р, Х, А, Н үсгүүдийг цуглуулж “ХАЙРХАН” үг бүтээж 10л авто хийн түлш авах эрхтэй болно.
  • Алтан Ёндоо10л авто хийн түлш авах эрхтэй болно.

ТАНИЙГ АЗЫН ТЭНГЭР ИВЭЭГ

Лавлах утас: 7000-3311, 7000-3322, 7000-3344 Марктенгийн алба: 7000-6925