background

Cylinder charging

Бид Монголд анх удаа ахуйн хийг баллонд цэнэглэх үйлчилгээг нэвтрүүлсэн. Хэрэглэгч өөрийн ашиглаж буй баллоноо өөрт ойр байрлах манай “Автомашин хийгээр цэнэглэх станц”-д авчран цэнэглүүлэх боломжтой. Хэрэглэглэгчийн баллоны үлдэгдэлийг тогтоон норм дүрмийн дагуу шаардлагатай хийгээр цэнэглэж, баллоны паспорт буюу хэрэглэгчийн дэвтэрт тэмдэглэгээ хийж баталгаажуулан үйлчилж байна.

Term of condition|Privacy policy