АВТО БОЛОН АХУЙН ХИЙ

Монгол орон даяар үндэсний хийн сүлжээг бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлж одоогоор 52 орчим ахуйн болон автомашин хийгээр цэнэглэх станцыг байгуулан амжилттай ажиллаж байна.