Зураг, төсөл

Бид захиалагчийн хүссэн зай талбай, барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийн зарцуулалтын тооцооллыг гарган, Мэргэжлийн хяналт, Онцгой байдлын газраар хүлээн зөвшөөрөгдсөн, олон улсын стандартын дагуу хийн хангамжийн технологийн зураг төсөл хийж гүйцэтгэдэг.

“GAS STORE” сүлжээ дэлгүүрээр төрөл бүрийн загвар дизайнтай хийн халаагуурууд, аяны болон ахуйн зориулалттай хийн плитка, нийтийн хоолны зориулалттай тоног төхөөрөмж, баллон болон дагалдах хэрэгслийг худалдаалж байна.