Хэрэглэгчийн дэвтэр

Дашваанжил компаний хэрэглэгч бүр ахуйн баллон, тоног төхөөрөмжийг ашиглахдаа хэрэглэгчийн дэвтрийг хамт хөтөлдөг дүрэмтэй байдаг бөгөөд энэ нь Монгол улсад мөрдөгддөг “Хийн аж ахуйн техник ашиглалтын дүрэм”- 6.9-д заасны дагуу хэрэглэгчийн дэвтэртэй байна гэсэн шаардлага юм. Хэрэглэгчийн дэвтэр нь танд худалдан авалтаа хянах, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа авах, худалдан авалтын бонус авахад чухал ач холбогдолтой.