“GAS EDUCATION” сургалтын төв

“GAS Education” сургалтын төв нь шингэрүүлсэн хийн түлш, хийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагаа, стандарт, норм ба дүрмийг онол дадлага хослуулан мэргэжлийн туршлагатай багш нар, МХГ, ОБГ, мэргэжлийн байгууллагуудын мэргэжлийн ажилтануудтай хамтран зохион байгуулж, эрэлт хэрэгцээтэй мэргэжилтэн, ажиллагсдыг бэлтгэж байна.

Үүнд:

       Даралтат сав, хийн тоног төхөөрөмжийн операторч

       Аюултай ачаа тээвэрлэдэг автомашины жолооч

       Мөн хийн түлш хэрэглэгчдэд зориулсан сертификатын сургалтууд