ХИЙН ХАНГАМЖИЙН ЗУРАГ, ТӨСӨВ

Барилга байгууламж, төрөл бүрийн үйлдвэр, рестораны захиалгаар Монгол улсын хийн аж ахуйн салбарт мөрдөгддөг норм, дүрэм стандартын дагуу хийн хангамжийн технологийн зураг төсөл хийж, мэргэжлийн баг хамт олон технологийн зургийн дагуу холболт угсралтыг гүйцэтгэдэг. 

Захиалга авах утас : 70003311, 70003322