Хүргэлт

·         24/7 цагаар ажилладаг шуурхай дуудлага захиалгын төв

·         Хийн түлш түгээлтийн хамгийн олон машин

·         365 хоногийн тасралтгүй үйл ажиллагаа

·         Тогтмол үзлэг засвар