Нээлттэй ажлын байр

  1. Маркетингийн менежер – 1
  2. PR менежер – 1
  3. ХАБЭА инженер – 1
  4. Дулааны инженер – 1
  5. Бүсийн менежер – 1
  6. Худалдааны төлөөлөгч – 3
  7. Тооцооны нягтлан бодогч – 1
  8. Ээлжийн түгээгч – 2 (5 шар салбар-1, Зурагт салбар -1)
  9. Ээлжийн диспетчер – 1
  10. Захирлын туслах – 1