Талон

5000₮ – 20000₮-ийн хийн түлшний талон худалдаж авснааар 3% хүртэлх хөнгөлөлт эдлэх боломжтой.