Талон

5000₮ – 20000₮-ийн хийн түлшний талон худалдаж авснааар 10%-ийн хөнгөлөлт эдлэх боломжтой.