Тоног төхөөрөмж

Холбох болон нэмэлт хэрэгсэл

Дашваанжил ХХК-ийн Газ Стор салбар дэлгүүрээс хийн тоног төхөөрөмж болон холбох хэрэгслийг худалдаж авах боломжтой.