Угсралт, холболт

Угсралт холболтын ажлыг холбогдох байгууллагуудаар батлагдсан зураг төслөөр ОХУ, БНХАУ, БНЧУ, БНСУ-ын дэвшилтэт тоног төхөөрөмжийг ашиглан ОУ-ын стандартын дагуу чанарын өндөр төвшинд стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байна.