Зөвлөгөө

Газыг ахуйн хэрэглээнд ашиглах заавар:

  • Өрөө тасалгаа агаарын солилцоо сайтай байх
  • Баллоныг дулаан үүсгэгчээс 1,5-2м зайтай, ил галаас 5м хол зайтай газарт байршуулах
  • Газан тоног төхөөрөмжийн ойр орчимд шатамхай зүйл байлгаж болохгүй
  • Газан плиткийг ажиллуулж байгаа үедээ хараа хяналтгүй орхиж болохгүй

Газ алдсан тохиолдолд

  • Баллоны хаалтыг хаана
  • Өрөөн дэх бүх галыг унтраана
  • Цонх хаалгыг онгойлгон нэвт салхилуулна
  • Хий нийлүүлэгч байгууллагад хандана