/images/icons/menu.png
АЖИЛД ОРОХЫГ ХҮСЭГЧИЙН АНКЕТ
Санамж
1. Анкетыг хүлээж авснаар манай байгууллага ажилд орохыг хүсэгчийн өмнө ямар нэгэн үүрэг хариуцлага хүлээхгүй.
2. Та асуултанд үнэн зөв гаргацтай,бүх асуултанд товч тодорхой хариулж, үг товчлохгүй байхыг хүсье.
3. Анкетын мэдээллийг буруу, худал өгсөн тохиолдолд ажил олгогчийн зүгээс хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах бүрэн үндэслэл болно.
4. Та мэргэжлийн үнэмлэх, диплом, иргэний үнэмлэх, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбарыг хавсаргана уу.

ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
2. ГЭР БҮЛИЙН БАЙДАЛ (Хамт амьдарч буй хүмүүсийг бичнэ)
3. УРАГ ТӨРЛИЙН БАЙДАЛ (Таны аав, ээж төрсөн ах эгч дүүг бичнэ)
4. БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШСЭН БАЙДАЛ (Ерөнхий боловсролын болон их дээд сургуулийг оролцуулан бичнэ)
5. МЭРГЭШЛИЙН БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ (Мэргэжлээрээ болон бусад чиглэлээр хамрагдаж байсан сургалтууд)
6. КОМПЬЮТЕРИЙН МЭДЛЭГ ЧАДВАР
7. ГАДААД ХЭЛНИЙ МЭДЛЭГ
Гадаад хэлний /TOEFL г.м/ шалгалт өгч байсан эсэх
8. АЖЛЫН ТУРШЛАГА
9. ТАНЫ АЖИЛ МЭРГЭЖИЛ, УР ЧАДВАРЫН ТАЛААР ТОДОРХОЙЛОЛТ ӨГЧ ЧАДАХ ХҮН
(Хамт ажиллаж байсан болон байгууллагын удирдах ажилтан, багш гэх мэт)