/images/icons/menu.png
https://cdn.dashvaanjil.mn/cdn/PA_Top_Ten_Reasons_to_be_an_Architect_3_d471b33411.jpg
Хийн хангамжийн зураг төсөл
https://cdn.dashvaanjil.mn/cdn/MG_0611_01_ac4b592e39.jpg
ХИЙН ХАНГАМЖИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Өдрөөс өдөрт хийн түлшний хэрэглээ өсөн нэмэгдэж буй энэ цаг үед бид өөрсдийн мэдлэг чадвар, хуримтлуулсан дадлага туршлагадаа тулгуурлан 2016 онд хийн хангамжийн технологийн зураг төслийн “Нет Газ Групп” ХХК-ийг үүсгэн байгуулсан. 
Тус компани нь ОХУ-ын улсын хийн хангамжийн зөвлөх инженерээр удирдуулсан 10 инженерийн бүрэлдэхүүнтэй ба хийн хангамжийн иж бүрэн зураг төсөл, нефть, хийн хангамжийн барилга байгууламжийн зураг төслийг амжилттай хийж гүйцэтгэж байна. 
Бид хийн хангамжийн угсралт холболтын зураг төслийг тухайн төслийн онцлог, нийгмийн хөгжлийн шаардлага, захиалагчийн эрэлт хэрэгцээ сонирхолд нийцүүлэн хот суурин, аж ахуй нэгж, байгууллага, иргэний захиалгын дагуу зураг төслийг боловсруулан хэрэглэгчийг хийгээр тасралтгүй, аюулгүй хангах болон хэрэглэгч хийг шуурхай хааж, нээх нөхцөлийг бүрдүүлсэн байхаар хийн хангамжийн технологийн зураг төслийг боловсруулан МХЕГ, ОБЕГ-аас тогтоосон стандарт норм дүрмийн дагуу түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэдэг.
“Нет газ групп” ХХК нь байгуулагдсан цагаасаа хойш 60 орчим Автомашин хийгээр цэнэглэх станц, 600 гаруй нийтийн хоолны салбар, хүнд хөнгөн үйлдвэрлэл, барилга байгууламж, амины орон сууц зэрэгт халаалтын хийн хангамжийн иж бүрэн төслийг боловсруулан амжилттай гүйцэтгэж Улсын комисст хүлээлгэн өгч ажилласаар байна.

Манай албанд 15 гаруй жил Буриад улсад хийн хангамжаар ажилласан дадлага туршлагатай зөвлөх инженер, барилга бүтээцийн инженер, Архитектор, Хийн дамжуулалт хангамжийн инженер, Эрчим хүчний хангамжийн инженер, Нефть хийн магистрал шугам хоолойн угсралт, засвар үйлчилгээ, хадгалалт тээвэрлэлтийн инженер, Барилгын менежментийн инженер, Халаалт агаар сэлгэлтийн инженер, Цэвэр бохир усны инженер, Холбоо дохиоллын инженер г.м салбар бүрээс шалгарсан мэргэшсэн хамт олон тус тусынхаа салбарын норм дүрэм, стандартын дагуу зураг төслийг мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэж байна.
Зургийн алба нь өнгөрсөн хугацаанд Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутагт нийтдээ автомашин болон ахуйн баллон хийгээр цэнэглэх станцын 60-н объектийн иж бүрэн зураг төсөл, Хий цэнэглэх станцын иж бүрэн зураг төсөл 1, иргэний ба үйлдвэрийн барилга байгууламжийн объектийн иж бүрэн зураг төсөл 8 орчим, хийн хангамжийн технологийн 700 аруй зураг төслийг гүйцэтгэсэн байна. 

https://cdn.dashvaanjil.mn/cdn/A1_efefef8e3f.jpg
Зураг төслийн ажлын дараалал
https://cdn.dashvaanjil.mn/cdn/success_a03e204944.svg
Тухайн захиалагчийн объектод очиж хэмжилт хийнэ
https://cdn.dashvaanjil.mn/cdn/success_a03e204944.svg
Захиалагчийн объект нь норм дүрэм /БНбД-42-01-19 болон бусад норм дүрэм/-ийг хангаж байвал угсралт болон зургийн ажлын төсвийг гаргана.
https://cdn.dashvaanjil.mn/cdn/success_a03e204944.svg
Захиалагчтай гэрээ хийснээр хийн хангамжийн технологийн зургийг зурж холбогдох байгууллагаар батлуулна./МХЕГ, ОБЕГ/
https://cdn.dashvaanjil.mn/cdn/success_a03e204944.svg
Батлуулсан зургаа захиалагчид хүлээлгэн өгснөөр угсралт холболтын ажлыг эхлүүлнэ.
Хийж бүтээсэн ажлуудаас
https://cdn.dashvaanjil.mn/cdn/s1_b0fe12256f.jpg
https://cdn.dashvaanjil.mn/cdn/s2_8053644153.jpg
https://cdn.dashvaanjil.mn/cdn/s3_033abb1b49.jpg
https://cdn.dashvaanjil.mn/cdn/s4_b1a61cfe6a.jpg
https://cdn.dashvaanjil.mn/cdn/s5_c1f0296b7e.jpg
https://cdn.dashvaanjil.mn/cdn/s6_bd224e81f6.jpg
https://cdn.dashvaanjil.mn/cdn/s7_53c167c14e.jpg
https://cdn.dashvaanjil.mn/cdn/s8_6e895d5da4.jpg
https://cdn.dashvaanjil.mn/cdn/s9_6d8fc7c515.jpg
Зургийн цомог