/images/icons/menu.png
https://cdn.dashvaanjil.mn/cdn/EXA_2432_57d15db1c7_856a8728b0.jpg
Хүний нөөц

Бид ажилтнууддаа тэгш боломж олгож, эрүүл аюулгүй ажлын байр, ур чадвараас шалтгаалтсан цалин хөлс, 

өсөж хөгжих боломж бололцоог олгож, Монгол улсын хөдөлмөрийн хуулийг чанд сахиж 

хөдөлмөрөө шудрагаар үнэлүүлэх таатай нөхцлийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.

Дашваанжилд ажилласнаар

Бид ажилтнууддаа тэгш боломж олгож, эрүүл аюулгүй ажлын байр, ур чадвараас шалтгаалтсан цалин хөлс, өсөж хөгжих боломж бололцоог олгож, Монгол улсын хөдөлмөрийн хуулийг чанд сахиж хөдөлмөрөө шудрагаар үнэлүүлэх таатай нөхцлийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.

https://cdn.dashvaanjil.mn/cdn/11_a0750c4726.png

Мэргэжлийн хувьд өөрийгөө сорьж чадваржуулах боломж

https://cdn.dashvaanjil.mn/cdn/14_365a92e02a.png

Өсөн дэвжих, өөрийгөө харуулах ижил тэгж боломж

https://cdn.dashvaanjil.mn/cdn/15_530ee30ef3.png

Хийж бүтээх таатай орчин

https://cdn.dashvaanjil.mn/cdn/16_50b29d3dae.png

Шудрагаар үнэлүүлэх цалингийн систем

Сонгон шалгаруулалт

Ажилд орох хүсэлт гаргасан хүн бүрд адил тэгш хандаж, байгууллагын соёлд дасан зохицох боломж бололцоог олгох ба тогтвортой ажиллах хүсэл эрмэлзлэлтэй хүн бүрд ажил олгохдоо бид баяртай байх болно.

https://cdn.dashvaanjil.mn/cdn/generic1_c_c3209b6830.svg

Анкет бөглөх

https://cdn.dashvaanjil.mn/cdn/generic2_c_3739456e93.svg

Ерөнхий мэдлэгийн шалгалт /биечлэн ирнэ/

https://cdn.dashvaanjil.mn/cdn/generic3_c_6b0bb1b027.svg

Анхан шатны ярилцлага

https://cdn.dashvaanjil.mn/cdn/4_a149900a99.png

Мэргэжлийн шалгалт

https://cdn.dashvaanjil.mn/cdn/5_ce549072cb.png

Эцсийн шатны ярилцлага

https://cdn.dashvaanjil.mn/cdn/6_d08043bef0.png

Шийдвэр гаргах буюу ажлын санал тавих

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР
https://cdn.dashvaanjil.mn/cdn/13_50d7eff334.jpg
https://cdn.dashvaanjil.mn/cdn/a8_2_ee2fca4094.jpg
https://cdn.dashvaanjil.mn/cdn/MG_0611_01_ac4b592e39.jpg
https://cdn.dashvaanjil.mn/cdn/10_2_02aa2332b5small_63f8ef77d0.jpg
https://cdn.dashvaanjil.mn/cdn/EXA_3102_2b885df4f1_aafeead0c6.jpg
https://cdn.dashvaanjil.mn/cdn/a6_2_4c35ade373_ed7d28fa83.jpg